Τεχνολογικοί Πυλώνες Της Ψηφιακής Ανάκαμψης της Οικονομίας

Αίθουσα “ΜΥΚΗΝΕΣ” | 10:00 – 15:00

Το 9ο συνέδριο «Mobile Connected World» 2019, για πρώτη φορά, θα ενσωματώσει μια παράλληλη ενότητα που θα έχει ως κεντρικό αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας και τις δυνατότητες που θα υπάρξουν ως αποτέλεσμα για την ανάκαμψη της Οικονομίας. Σκοπός είναι η παρότρυνση ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ θεσμικών φορέων του Κράτους, των Επιχειρήσεων και της Ακαδημαικής κοινότητας, που σε ετήσια βάση θα συμβάλει στην αναμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Ψηφιακής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ενότητα θα απαρτίζεται από 4 υποενότητες που θα εστιάζουν κάθε έτος σε διαφορετικούς τεχνολογικούς τομείς υψηλού ενδιαφέροντος για την χώρα μας.

Για το 2019, τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί είναι:

α) Τεχνητή Νοημοσύνη

β) Blockchains

γ) Δίκτυα 5G

δ) Δίκτυα FTTH

ε) ΙοΤ για έξυπνα περιβάλλοντα  (π.χ. smart cities, smart factories, etc.)

 

Κάθε υποενότητα, περιλαμβάνει ομιλίες από σημαντικά στελέχη των αντίστοιχων κλάδων που:

  1. θα συνοψίσουν τις αντίστοιχες τεχνολογικες εξελίξεις σε Ευρωπαικό και Εθνικό επίπεδο,
  2. θα περιγράψουν τις καλές πρακτικές/δράσεις που αναπτύσσονται σε άλλες χώρες για να βοηθήσουν αυτούς τους νέους τομείς, αλλά και
  3. θα συζητήσουν πως αυτές θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ευκαιριών που μπορούν να δημιουργηθούν στην χώρα για την βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα σχετικά αντικείμενα.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενότητας: Δρ. Ιωάννης Τόμκος, Μέλος Athens Information Technology Center (AIT), Broadband Forum (BBF) & Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ)