Φόρμα Εγγραφής

Φόρμα Εγγραφής 2018-05-31T10:12:22+00:00

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία “ΟΝΟΜΑ”, “ΕΠΩΝΥΜΟ” και “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση των badges και των βεβαιώσεων συμμετοχής

*η εισαγωγή γίνεται αυτόματα στα κεφαλαία
*στο πεδίο “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εισάγετε μέχρι 20 χαρακτήρες